ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ MITRAMAADHYAMA

ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ

ಲೇಖನಗಳು, ಸುದ್ದಿ

‘ಇಜ್ಞಾನ’ ಸಂಚಿಕೆ ಓದಿ

ಗೆಳೆಯ ಟಿ ಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಮ ನಿಲ್ಲುವರಾರು? ಅವರು ಈಗ ತಂದಿರೋ ಇಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಓದಿ! ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.

[issuu width=420 height=298 shareMenuEnabled=false printButtonEnabled=false backgroundColor={6b09db3aa5f93902f5b13d7cd1ca34c48af3bc9efd698eb6a237d5b106094f0c}23222222 documentId=111005100548-cdfd0cee6a23495bb6865dc4e9d85755 name=vijnanasamvahana username=srimysore tag=communication unit=px id=44d8d28a-9b32-fb96-94d3-c720c2ca4c10 v=2]

Leave a Reply

Theme by Anders Norén