ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ MITRAMAADHYAMA

ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ

ಲೇಖನಗಳು

Develop Technology, Kill language, Government Style

Develop Technology, Kill language: "Experts" do this in Government Style

If you visit http://www.ildc.in/kannada/kfaq.htm, u see this page now. It is hilarious to read and at the same time, a satire on our state of affairs: Developing localised technologies, killing the local language in  the process.And please know that this committe to develop / kill language comprises the who's who of Indian Science and Technology!!

 

This writeup has been published in a website, which belongs to Technology Development for Indian Languages (Information Technology Department). The committee is as follows. These are so called high profile people, with no respect for a language. They are bothered only about technology and nothing else.  They head a project to develop softwares in local languages, but they kill the same language without mercy. Here is one such example.
Please protest this by mailing your opinion to mdk@cdac.in or vnshukla@cdacnoida.in

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ

 

                                                   ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

 

1. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಐಟಿ   

ಅದ್ಯಕ್ಷರು

 

 

2.ಫ್ರೊ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಐಐಎಸ್ ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು   

 ಸದಸ್ಯರು

 

3. ಪ್ರೊ.ಧಂಡೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಐಟಿ, ಕಾನ್ ಪುರ

ಸದಸ್ಯರು

4. ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ.ರಮಣನ್, ಕೆಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಣ್ಣಾ ವಿ.ವಿ.

ಸದಸ್ಯರು

5. ಪ್ರೊ.ರಾಜೀವ್ ಸಂಗಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಐಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್

ಸದಸ್ಯರು

6. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಸಿ.ಕೆ.ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಚೆನ್ನೈ

ಸದಸ್ಯರು

7. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಡಿಐಟಿ

ಸದಸ್ಯರು

8. ಡಾ.ಎಸ್.ಡಿ. ದಧೀಚ್, ಉನ್ನತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಐಟಿ

ಸದಸ್ಯರು

9. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎ, ಡಿಐಟಿ

ಸದಸ್ಯರು

10. ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ದರ್ಬಾರಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಸಿ-ಡಾಕ್, ಪುಣೆ

ಸದಸ್ಯರು
11. ಶ್ರೀ ವಿ.ಎನ್. ಶುಕ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ), ಸಿ-ಡಾಕ್, ನೊಯಿಡಾ
ಕನ್ವೆನರ್

 Now read the pages from http://www.ildc.in/kannada/kfaq.htm
ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು? 
   ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಛರಿತ ಮಾನವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂಷ್ಲೇಶಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: ವಾಕ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅರ್ಥೈಸುವುದು, ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು, ಕೈಬರಹ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅನುವಾದ

ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣನೆ ಎಂದರೇನು?

ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನವಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವೇ ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗಣಕ ನಮೂನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅರಿವು-ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ AI ಶಾಸ್ತ್ರದೊಡನೆ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ (ಸಿಎಲ್)ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು:ಸಾಂಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಾಂಗತಿಕ ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲೇ ಅತೀ ಅಭಿರುಚಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಲಫುವರಗಳ ಸೃಷ್ಠಿಯೇ ಇದರ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಷಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಾದ-ಆಂಗ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ ದೊಡನೆ ಸಂಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಚಾರಣೆ, ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಪುನರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅನ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಕಸಿತ ಆಡು ಭಾಷಾ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

 

ಮಾನವ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪುರಾತನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ಯ ಮಾತೃಭಾಷಿಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಸಾಂಗತಿಕ ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅನುವಾದ ನೀಡುವುದು. ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಲಘುವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನವ ಅನುವಾದಕರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸಿ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಮಾನವ ಭಾಷಾ ಯಶಸ್ವೀ ರೂಪಾಂತರಗಳೂ ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶವು ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸಲು ಅವಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು-ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬೋಧಕ.

 

ಔಪಚಾರಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವಾವಶ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಗ್ರಹಣ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ನಮೂನೆ, ರೂಪಾಂತರ ಸೃಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗವು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನೀಡಿರುವರು. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಮೇಲಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಗ್ರಹಣ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷಮತೆ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮನೋಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾನವ ಭಾಷಾ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜ್ಞಾನಗ್ರಹಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವರು. ಗಣಕ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ: ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾಗೂ ಚರ್ಯಾಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ (Natural and behavioural sciences) ಮತ್ತು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್.

ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೀಕು-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?

ಸಮಗ್ರ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೀಕು-ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : http://www.ldc.upenn.edu/annotation ಭಾಷಣ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಾದರೂ ಮೂಲ ಪಾಠಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.


ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಷ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಷ್ಲೇಶಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲಿಖಿತ ಇನ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತಿನ ಔಟ್ ಪುಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್-ಟು-ಸ್ಪೀಚ್ (ಟಿಟಿಎಸ್) ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಷ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು?

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲವಾರು ಅಲೋರಿದಂ ಇವೆ. ಆಯ್ಕೆಯು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳ ವಿಧಾನವು ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಪದ ಪುಂಜಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ ಪುಂಜಗಳ ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾ: ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂದೇಶಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿತ ಮಾಹಿತಿ. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ ಅಲೋರಿದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂಶಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಶಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠವಾದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಿಕವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗಿನ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಪೊನೆಮಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಷಾಂಶ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ 35 ರಿಂದ 50  ಪೊನೆಮಿ (ಸ್ವನಿಮಗಳು) ಪಾಶ್ಚಿಮ ಐರೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ 35-50 ಏಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರರ್ಗಳ ಮಾತಿನ ಅಂತರಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೋಡಣೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಗ್ರಹಣವು ಕನಿಷ್ಠದಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಸ್ಮರಣೆ ಸಹ ಅಲ್ಪವೇ. ಈ ತುಮುಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಡಿಫೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಮಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುವು. ಇದು 400 (20x20)ಗುಣವುಳ್ಳ ಮೂಲಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು. ಅಂಶಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಮೂಲಾಂಶವು ಉಳಿದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು.

ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಎಂದರೇನು?

7 ಯಾ 8 ಬೀಟ್ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ್ಲಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸೂಚನಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗೌಪ್ಯ ಲಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಕಿ-ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ. 8 ಬಿಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ISI 0315:1982 (ISO 646 IRU) 7 ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. 7 ಬಿಟ್ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ASCII ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಜೋಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಮೊದಲ ಮೇಲಿನ 128 ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಸೇವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. 7 ಬಿಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಕಿ SI ಅನ್ನು ISCII ಕೋಡ್ ಜೋಡಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಡ್  SD ಅನ್ನು ASCII ಕೋಡ್ ಜೋಡಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆವಾಹನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಅಂಗೀಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಪಾರ್ಸೋ-ಅರಬಿಕ್ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಲಿಪಿಗಳೂ ಪುರಾತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಉಗಮಿಸಿ, ರಚನೆ ಮಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ISI319:1991 ಭಾರತೀಯ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿರುವ ಮಾನದಂಡವೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಎಸಿಐಐ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಎಂದರೇನು?

ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆ (ಏ ಕೀ). ಕೆಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ACII ಲಿಪಿ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 8 ಬಿಟ್ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ.  PC-ACC ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮೇಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ  IBM PC ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗುವಂತೆ ಇವನ್ನು ಮೇಲಾರ್ಧ ಯಾ ಮಧ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲೇ ವಿಭಜಿಸಿ ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಲಿಪಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನೂತನ ಯೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ?

ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಲಿಪಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವಶ್ಯಕ: ACII ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆ. ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಈ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಈ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನೀ ಮೂಲದ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಮಾಲಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 96 ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಆಕರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ACII ಕೀಲಿಮಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಯಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಕೀಲಿಮಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಕೀಲಿಮಣೆ ವಲಯದ ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಠವಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

 

ಲಿಪಿ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬುದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ISFOC ಎನ್ನುವರು. ಈ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಪಿ, ಪದ, ರೇಖಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾ ಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ISFOC ಲಿಪಿಗಳು ತಂಡು ಚಿತ್ರದ ತೊಡಕಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. ಲಿಪಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪ್ರತಿ  ISFOC ಲಿಪಿ 188 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲಿಪಿ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೋರಬಹುದು.

 

ISFA ಬುದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಲಿಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಂಟಿ ಆಲೋರಿದಂ. ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ACII ಲಿಪಿಯಿಂದಲೇ ಟಾಯಿಪ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೂ ಮೂಲ  ISFOC ಆಕರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.  ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ISFOC ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಲ್ಗೋರಿದಂನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ISFOC ಅಲ್ಗೋರಿದಂ.

ACII ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು?

ACII ಕೀಲಿಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ (ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ). ಉದಾ: ACII ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಭಾರತದ 10 ಲಿಪಿಗಳ ಅವಶ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ದೇವನಾಗರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಒರಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು. ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಲಿಪಿ ಕ್ರಮ ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ISFOC ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ದ ಲಿಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ISFA ಅಲ್ಗೋರಿದಂ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು

ಯೂನಿಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಯಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಿಪಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಅಂಗೀಕೃತ ವರ್ಗ ಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು-ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಯಾ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ISCII ಕೋಡ್ ನಡುವಣ ಇರುವ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ?

ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಗುಪ್ತ ಅಕ್ಷರವೇ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ISCII-91ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ISCII-88 ಅನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಹಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಮ್ಮತ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನೊಡನೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಿತು. 16 ಬಿಟ್ (2 ಬೈಟ್) ಯೂನಿಕೋಡ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರದ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಅಂತೆಯೇ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣದಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದು. ಬಹುಭಾಷಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಗಣಕಯಂತ್ರೋಪಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು ಅತೀ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ, ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ, ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ. 65000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (65536) ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಒದಗಿಸುವ 16 ಬಿಟ್ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ISO10646 ಮಾನದಂಡ UTF-16 ಎಂಬ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಲಿ, ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು 49194 ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನ ನೀತಿ ಏನು?;

ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಹಾ ಪರಿಷತ್ತು ಕೆಲ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ನಿರ್ನಾಮ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೀಕು-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. 1. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಯಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 2. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಿಪಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 3. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಅಂಗೀಕೃತ ವರ್ಗ ಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು-ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 4. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಯಾ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. 5. ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ISCII ಕೋಡ್ ನಡುವಣ ಇರುವ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?

65000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡುವ 16 ಬಿಟ್ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗೂ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸಕಲ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ISCII 7 ಬಿಟ್ ASCII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ 8 ಬಿಟ್ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಿಂದ ಉಗಮಿಸಿದ ಸಕಲ ಭಾರತೀಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕ ಮೂಲ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾರ್ಸೋ-ಅರೇಬಿಕ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೂ 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತ ರಚನೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆಧರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಪಿಗಳಿಗೂ ISCII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರವು ಅತ್ಯುಪಕಾರಿ ಜೋಡಿ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಿಪಿ ದೇವನಾಗರಿಯನ್ನು ಮಾಪನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ 3 ವಿವಿಧ ಕೀಲಿಮಣೆ ಲೇಔಟ್ ಗಳು ಯಾವುವು ?

ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಧದ ಕೀಲಿಮಣೆ ಲೇಔಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 1. ರೋಮನೈಸ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ : ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಮನೈಸ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ಉದಾ, ‘Rama’ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ raamaa ( ಅಥವಾ rAmA) ಎಂಬ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
 2. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಲೈಔಟ್ : ಈ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂದೀ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವವರೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.
 3. DOE ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಭಾಗವು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಇದರ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಉದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ‘ka’ ಪದವನ್ನು ‘k’ ಕೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು. ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಲೇಔಟ್ ಯುಕ್ತ ಕೀಲಿ ಕ್ರಮಾನ್ವಯಿತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ISCII ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅನುಭೋಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ iscii ಫೈಲ್ (extension .isc)ಗಾಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕೋರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ವರ್ mime type(text/iscii)ದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅನುಭೋಗಿ ಕಡೆಯ ಬ್ರೌಸರ್ ಈ ಇನ್ ಪುಟ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಭೋಗಿ ಉಪಯೋಗದ ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಳಬರುವ iscii ವಾಹಿನಿಯನ್ನು Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಫಾಂಟ್ ಗ್ಲಿಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಅನುಭೋಗಿ ನಿರೂಪಿತ ಫಾಂಟ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಾರಂ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಂಕೇತೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಫಾಂಟ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು?

Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಉಚಿತ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಗಾಗಿ –http://www.iiit.net/ltrc/iscii/index.htm

ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ACII ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು?

ACII ಕೀಲಿಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ (ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ). ಉದಾ: ACII ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಭಾರತದ 10 ಲಿಪಿಗಳ ಅವಶ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ದೇವನಾಗರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಒರಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು. ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಲಿಪಿ ಕ್ರಮ ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ACII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ISFOC ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ದ ಲಿಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ISFA ಅಲ್ಗೋರಿದಂ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು

ಯೂನಿಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಯಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಿಪಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಅಂಗೀಕೃತ ವರ್ಗ ಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು-ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಯಾ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ISCII ಕೋಡ್ ನಡುವಣ ಇರುವ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ?

ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಗುಪ್ತ ಅಕ್ಷರವೇ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ISCII-91ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ISCII-88 ಅನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಹಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಮ್ಮತ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನೊಡನೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಿತು. 16 ಬಿಟ್ (2 ಬೈಟ್) ಯೂನಿಕೋಡ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರದ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಅಂತೆಯೇ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣದಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದು. ಬಹುಭಾಷಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಗಣಕಯಂತ್ರೋಪಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು ಅತೀ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ, ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ, ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ. 65000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (65536) ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ಒದಗಿಸುವ 16 ಬಿಟ್ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ISO10646 ಮಾನದಂಡ UTF-16 ಎಂಬ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಲಿ, ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು 49194 ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನ ನೀತಿ ಏನು?;

ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಹಾ ಪರಿಷತ್ತು ಕೆಲ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ನಿರ್ನಾಮ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೀಕು-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. 1. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಯಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 2. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಿಪಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 3. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಅಂಗೀಕೃತ ವರ್ಗ ಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು-ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 4. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಯಾ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. 5. ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ISCII ಕೋಡ್ ನಡುವಣ ಇರುವ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?

65000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡುವ 16 ಬಿಟ್ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗೂ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡವು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸಕಲ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ISCII 7 ಬಿಟ್ ASCII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ 8 ಬಿಟ್ ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಿಂದ ಉಗಮಿಸಿದ ಸಕಲ ಭಾರತೀಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕ ಮೂಲ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾರ್ಸೋ-ಅರೇಬಿಕ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೂ 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತ ರಚನೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆಧರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಪಿಗಳಿಗೂ ISCII ಗುಪ್ತಾಕ್ಷರವು ಅತ್ಯುಪಕಾರಿ ಜೋಡಿ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಿಪಿ ದೇವನಾಗರಿಯನ್ನು ಮಾಪನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ 3 ವಿವಿಧ ಕೀಲಿಮಣೆ ಲೇಔಟ್ ಗಳು ಯಾವುವು ?

ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಧದ ಕೀಲಿಮಣೆ ಲೇಔಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 1. ರೋಮನೈಸ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ : ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಮನೈಸ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ಉದಾ, ‘Rama’ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ raamaa ( ಅಥವಾ rAmA) ಎಂಬ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
 2. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಲೈಔಟ್ : ಈ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂದೀ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವವರೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.
 3. DOE ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಭಾಗವು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಇದರ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಉದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ‘ka’ ಪದವನ್ನು ‘k’ ಕೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು. ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಲೇಔಟ್ ಯುಕ್ತ ಕೀಲಿ ಕ್ರಮಾನ್ವಯಿತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ISCII ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅನುಭೋಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ iscii ಫೈಲ್ (extension .isc)ಗಾಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕೋರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ವರ್ mime type(text/iscii)ದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅನುಭೋಗಿ ಕಡೆಯ ಬ್ರೌಸರ್ ಈ ಇನ್ ಪುಟ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಭೋಗಿ ಉಪಯೋಗದ ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಳಬರುವ iscii ವಾಹಿನಿಯನ್ನು Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಫಾಂಟ್ ಗ್ಲಿಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಅನುಭೋಗಿ ನಿರೂಪಿತ ಫಾಂಟ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಾರಂ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಂಕೇತೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಫಾಂಟ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು?

Iscii ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಉಚಿತ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಗಾಗಿ –http://www.iiit.net/ltrc/iscii/index.htm

ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén